مرکز مشاوره و راهنمایی انجام پایان نامه و سمینار

انجام پایان نامه زیست شناسی

مشاوره-انجام-پایان-نامه-زیست-شناسی-مشاوریاب

در این مقاله موسسه راسا به بررسی انجام پایان نامه زیست شناسی ، انواع گرایش ها، نرم افزارها و پایگاه های مرتبط با این رشته می پردازد:

انجام پایان نامه زیست شناسی ویروسی

مقدمه

زیست شناسی علم شناخت حیات است؛ و ویژگی ها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابط آنها با محیط زیست را مورد بحث قرار میدهد. اصطلاح بیولوژی به انگلیسی biology از واژه یونانی بیوس به معنای زندگی و پسوند لوژیا به معنی مطالعه مشتق شده است. علم زیست شناسی پایه های علومی است که بنحوی با زندگی موجودات سروکار دارد و می تواند گویای بسیاری از حقایق موجود درطبیعت باشد. این حقایق می تواند ازعوامل وراثت گرفته تا مولکولها و بافت های بدن موجودات باشد. زیست شناسی تنوع حیات را مورد بررسی قرار می دهد و درواقع طیف گسترده ای از رشته های علمی است که اغلب رشته های مستقل به حساب می آیند. بنابراین زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخص ها مورد بررسی قرار میدهند.

انجام پایان نامه زیست شناسی در تمامی گرایش ها

انجام پایان نامه زیست شناسی –ژنتیک

دانش ژنتیک درباره انتقال صفات وراثتی از والدین به زاده ها بحث می کند که البته این والدین می توانند انسان، حیوان، گیاه و یا باکتری باشند. این علم تلاش می کند تا بگوید چه مکانیزم های مولکولی عامل انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر هستند. درواقع این علم ، علم مطالعه وراثت در تمامی زمینه ها از گسترش صفات در یک شجره نامه خانوادگی تا بیوشیمی ماده ژنتیکی است.

انجام پایان نامه زیست شناسی – میکروبیولوژی

بدون شک نمی توان از نقش میکروارگانیسم ها در جهان هستی و اهمیت کاربرد رشته میکروبیولوژی برای بررسی این میکروارگانیسم ها غفلت کرد. در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با یکدیگر و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد.

این رشته دو جنبه مهم دارد:

 • یکی مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک که حیات انسانها و دیگر موجودات را به خطر می اندازند و میکروبیولوژیست ها با شناسایی مسیربیمار، چرخه بیماری را متوقف می کنند.
 • جنبه دیگر استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی و همچنین تولید داروهای پزشکی است.

اهمیت این رشته با توجه به نیاز:

 • صنایع غذایی ،
 • علوم پزشکی و دارویی ،
 • سازمان محیط زیست ،
 • صنایع و معادن ،
 • کشاورزی
 • و دامپروری به کارشناسان این رشته بخوبی روشن می شود.

ژنتیک دانان در سه حیطه مجزا فعالیت می کنند:

 • ژنتیک کلاسیک،
 • مولکولی
 • و جمعیت.

همچنین می توان در مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک با بررسی شجره نامه و آزمایشات غربالگری به تشخیص بیماریهای ژنتیکی قبل و بعد از تولد و پیشگیری یا درمان آنها پرداخت. در آزمایشگاه های تشخیص طبی نیز که انواعی از بیماری های ژنتیکی یا سرطان ها و بالطبع تومورمارکرها مورد سنجش قرار می گیرند، از مهارت های دانش آموختگان ژنتیک استفاده می شود. متخصصین این رشته میتوانند در پزشکی قانونی نیز مشغول بکار شوند. زیرا در این حرفه به آزمایشات بسیار دقیق و تکنیک های خاص ژنتیکی نیاز است که فارغ التحصیلان این رشته به خوبی از پس آن بر می آیند.

انجام پایان نامه زیست شناسی – بیوشیمی

بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنش های شیمیایی درون بدن موجودات زنده بحث می کند. بیوشیمی دانشی چندجانبه است که اصول پایه را اززیست شناسی ، شیمی و ریاضی اخذ می کند تا بصورت یک دانش کامل درآید. در واقع نام لاتین واژه‌ی بیوشیمی: Biochemistry خود از دو بخش Bio به معنی “زیست” و Chemistry یا همان “شیمی” تشکیل یافته که برگردان لغوی آن به معنی “زیست شیمی” می‌باشد که این خود نشان از تلفیقی بودن این دانش و بین رشته ‌ایی بودن ماهیت آن بین رشته ‌های زیست شناسی و شیمی آلی است.

هدف رشته بیوشیمی تبیین مولکولی تمام فرآیندهای شیمیایی سلول‌ های زنده، درک کامل تمام فرآیندهای شیمیایی مرتبط با سلول ‌های زنده در سطح مولکولی، تلاش برای شناخت چگونگی آغاز حیات، به دست آوردن درک واضح از واکنش‌های شیمیایی درون سلول زنده و همچنین ارتباط این واکنش‌ ها با ساختار و کار سلول است. دانش بیوشیمی که در آن از روش ‌های شیمیدانان برای درک و شناخت فرایندهای فناوری زیستی که درون موجودات زنده روی می ‌دهد استفاده می ‌شود، دارای اهمیت روزافزونی است و در سه زمینه زیر به بررسی می پردازد:

 • ساختمانی
 • متابولیسمی
 • کلینیکی

انجام پایان نامه زیست شناسی – علوم گیاهی

این شاخه از زیست شناسی موارد مربوط به گیاه اعم از گیاهان اولیه تا گیاهان امروزی را بررسی می کند.

علوم گیاهی دارای دو بخش عمده:

 • فیزیولوژی
 • سیستماتیک است.

۱- فیزیولوژی زندگی گیاهان و اندام های مختلف گیاه می پردازد.

۲- سیستماتیک بخش اساسی طبقه بندی گیاهان است.

گرایش های زیر حاصل ترکیب علوم گیاهی با شاخه های متنوع علم زیست شناسی و سایر علوم می ‌باشند:

 • ژنتیک گیاهی،
 • تکوین گیاهی،
 • اکولوژی گیاهی،
 • فیزیولوژی گیاهی،
 • سیستماتیک گیاهی،
 • تشریح و ریخت شناسی گیاهی،
 • بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهی،
 • بیوشیمی گیاهی،
 • قارچ شناسی
 • و جلبک شناسی از شاخه ‌های اصلی علوم گیاهی
 • و تنوع زیستی گیاهی،
 • حفاظت گیاهی،
 • جغرافیای گیاهی
 • دیرینه شناسی گیاهی

به دلیل اهمیت بنیادین گیاه شناسی این علم دارای ارزش‌ بسیار شاخص و چشمگیری در زندگی بشر است.

انجام پایان نامه زیست شناسی – علوم جانوری

علوم جانوری به مطالعه مسائل مربوط به جانوران می پردازد و دارای بخش های

 • فیزیولوژی
 • سیستماتیک
 • و جنین شناسی است.

از طریق سیستماتیک جانوری می توان گونه های مختلف جانوری را شناسایی کرد و نقش مهم این گونه ها برای طرح های اقتصادی را مورد بررسی قرارداد. همچنین با نگرش مورفومتری، سلولی و مولکولی گونه های مختلف بی مهرگان و مهره داران به ویژه بر روی گونه های بومی تحقیقات متنوعی انجام می گیرد. در بخش فیزیولوژی کار های پژوهشی متنوعی در حوزه فیزیولوژی تولید مثل، سنجش و عملکرد هورمون و ارتباط های متابولیسمی و در حوزه فیزیولوژی قلب و اعصاب در زمینه پاتوفیزیولوژی سکته مغزی، مکانیسم سلولی و مولکولی استرس اکسیداتیو مغزی و مدیریت رگ زایی در سلول های سرطانی قابل بررسی است.

انجام پایان نامه زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی

این علم به بررسی و شناخت سلول ازجنبه های مختلف مولکولی ، ساختمانی ، فیزیولوژی و تکامل رفتار سلولها در جانداران می پردازد. مهمترین‌ مولکول‌هایی‌ که‌ در حیات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA ,DNA و پروتئین‌ها می‌باشند. DNA مرکز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان ‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و پروتئین‌ مسئولیت‌ اجرای‌ این‌ فرمان ‌ها را بر عهده‌ دارند. در زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ چگونگی‌ این‌ فعالیت‌ها بررسی‌ می‌شود. امروزه‌ زیست‌ شناسی‌ در کشورهای‌ پیشرفته‌ بیش‌ از ۸۰ تا ۹۰ درصد سمت‌ و سوی‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ دارد. چرا که‌ رشته‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ نیروی‌ انسانی‌ لازم‌ را برای‌ تحقیق‌ در

 • رشته‌های‌ پزشکی‌،
 • بیوشیمی‌،
 • ژنتیک‌، بیوتکنولوژی‌،
 • مهندسی‌ ژنتیک‌،
 • اصلاح‌ نباتات‌،
 • شیلات‌
 • و دام‌ تربیت‌ می‌کند.

انجام پایان نامه زیست شناسی – زیست فناوری

واژه زیست‌ فناوری یا (بیوتکنولوژی ) به انگلیسی (Biotechnology)، به مفهوم استفاده از سیستم‌ های زنده و ارگانیسم‌ ها برای توسعه یا تولید محصولات یا هرگونه کاربرد تکنولوژیکی که از سیستم ‌های بیولوژیکی، موجودات زنده یا مشتقات آن استفاده می‌کند تا محصولات یا فرآیندهای خاصی را ایجاد یا اصلاح کند، میباشد. کاربرد این رشته مانند تولید آنتی بیوتیک‌ها، انسولین انسانی و اینترفرون میباشد که هم‌اکنون با پیدایش فناوری DNA نوترکیب، دستکاری ژنها و انتقال ژن از یک موجود زنده به دیگری یا بعبارت دیگر مهندسی ژنتیک، ظرفیت بهره‌گیری از این فناوری به گونه فزاینده‌ای افزایش یافته‌است.

در حال حاضر با توجه به افزایش بی‌رویه جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به تزاید، زیست فناوری کشاورزی مورد توجه ویژه‌است و محصولات تراریخته گوناگون با بازدهی بیشتر و مقاوم به آفات تولید و هم چنین به‌کارگیری تکنیک‌های نوین زیست فناوری در افزایش تولید شیر و گوشت دام مؤثر واقع شده‌اند.

زیست شناسی | معرفی رشته زیست شناسی + درآمد و بازار کار این رشته

بهترین موسسه انجام پایان نامه زیست شناسی

موسسه راسا با کادری متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های تهران مفتخر است که بیش از ۱۰سال به مشاوره و امور مربوط به انجام پایان نامه زیست شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری در تمامی گرایش های مهندسی زیست شناسی مشغول است. شما دانشجو عزیز می توانید با خیالی آسوده تمامی مراحل مربوط به مشاوره و انجام پایان نامه زیست شناسی و انجام رساله دکتری زیست شناسی خود را به کارشناسان ما بسپرید. همکاران ما موظف هستند که شما دانشجوی عزیز را از بدو شروع به کار پایان نامه تا پس از انجام فرآیند دفاع به شکلی مطلوب همراهی و همیاری نمایند.

نرم افزارهای کاربردی برای انجام پایان نامه زیست شناسی

نرم افزار R

 R یک زبان برنامه‌نویسی و محیط نرم‌افزاری برای محاسبات آماری و علم داده‌ها است که در آنالیز داده های زیستی کاربرد فراوانی دارد. نرم افزار R اکثر زمینه های آمار کاربردی مانند تحلیل سری های زمانی، رگرسیون خطی و غیر خطی، آزمون فرض های کلاسیک، کدگذاری، خوشه بندی و … را پوشش می دهد و همچنین نرم‌ افزار قدرتمندی برای ایجاد اشکال گرافیکی و نمودارهاست.

انجام پایان نامه زیست شناسی نرم افزار R

نرم افزار BioEdit

یک ابزار کارآمد برای ویرایش توالی های زیستی مانند توالی های ژن ها (DNA و RNA) و همچنینی ویرایش، همردیفی، دست ورزی و آنالیز توالی های DNA و پروتئین می باشد.

نرم‌افزار SnapGene

ابزار قدرتمندی است که می‌توان از آن در شبیه سازی مراحل کلون نمودن ژن ها و طراحی پرایمر برای کلونینگ استفاده نمود.

 نرم افزار MEGA

یکی از نرم افزار های فوق العاده پرکاربرد بیوانفورماتیکی است که جهت آنالیز فیلوژنتیکی توالی های DNA و پروتئینی و ترسیم درخت های فیلوژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار TargetP

با این نرم افزار می توان به صورت بیوانفورماتیکی و با شناسایی توالی های سیگنال وهم چنین محل برش برای سیگنال پپتید موجود در توالی پروتئین ها محل عملکرد پروتئین ها را پیش بینی نمود.

نرم افزار GenEx

نرم افزار GenEx جامعترین نرم افزار برای بررسی کیفیت، اصلاح و آنالیز آماری داده های ریل تایم (real time PCR)، ترسیم heatmap برای داده های ریل تایم (ژن ها و نمونه ها و سنجش تاثیر بیان ژن ها در Survival بر اساس داده ها ریل تایم می باشد.

نرم‌افزار Gene Runner

ابزاری حرفه ای برای بررسی و آنالیز ژن ها می باشد که به صورت خاص برای زیست شناسان و متخصصان ژنتیک طراحی شده است و به آنها کمک می‌کند تا ژن‌ها را به آسانی تجزیه و تحلیل کنند.

نرم افزار linregPCR

داده های ریل تایم را بررسی می نماید و با شناسایی ناحیه خطی منحنی ریل تایم (ناحیه window-of-linearity)، به وسیله تخمین شیب (slope) خط رگرسیون، کارایی پرایمرها و PCR را محاسبه می نماید.

 نرم افزار Comprehensive Meta Analysis

یک نرم افزار بسیار کاربر پسند برای انجام محاسبات متاآمالیز می باشد. در بیشتر نرم افزارها تحلیل متاآنالیز به صورت نوشتن کد و در محیط غیرگرافیکی صورت می پذیرد، اما در نرم افزار Comprehensive Meta Analysis، آنالیز آماری را می توان در محیطی گرافیکی و به صورت مرحله به مرحله به انجام رساند.

 نرم افزار الیگو ۷

بهترین و کاملترین نرم افزار طراحی پرایمراست. بررسی تشکیل ساختارهای ثانویه و سنجاق سری در پرایمر ها ، تجزیه و تحلیل پرایمرهای پی سی آر و طراحی و تجزیه و تحلیل انواع پروب ها از جمله کاربردهای آن است.

پایگاه های معتبر برای انجام پایان نامه زیست شناسی

۱- NCBI:

مرکز ملی اطلاعات زیست‌ فناوری معروف به NCBI یکی از مراکز و شاخه‌های کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا است که خود زیرمجموعه موسسه ملی سلامت NIH قرار دارد. مؤسسه ملی سلامت در نهایت زیر مجموعه وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا است. این پایگاه دارای بخش های مختلف و پرکاربرد است که در حوزه های مختلف زیست شناسی به کار گرفته میشود.

۲- PMC ) PubMed Central) :

یکی دیگر از بانک های مهم و پرطرفدار است. مقالاتی که ناشرین اجازه میدهند متن کامل مقاله یعنی full text به صورت رایگان در اختیار محققین قرارگیرد، دراین پایگاه داده به ثبت میرسد.

۳– پایگاه Mirbase:

یکی از جامع ترین پایگاه هایی است که اطلاعات مربوط به توالی میکرو RNA ها را ازگونه های مختلف درخود جای داده است.

۴- Entrez:

یکی از پر استفاده ترین ابزارهای جست و جوی اطلاعات بیولوژی،موتور جست وجوی Entrezاست که NCBIآن را ایجاد کرده است. این موتور جست وجو قادراست به طور همزمان بانک های اطلاعاتی Pub Med، توالی نوکلئوتیدی ((GenBank ، توالی پروتئینی ) (protein، ساختمان پروتئین ها (Structure) ژنوم انسان و بعضی حیوانات و پایگاه داده ای بیماریهای ژنتیکی (OMIM)و بسیاری موارد دیگر را جست و جو کند.

۵- UCSC:

یکی از سایتهای بسیار مفید برای بررسی اطلاعات ژن ها مانند بیان آن ها در بافت های مختلف است. تعیین عملکرد مولکولی و هم چنین فرایندهای زیستی ژن ها، تعیین مسیرهای سیگنالی مرتبط برای ژن ها و شناسایی دومین های پروتئین و ساختار سه بعدی پروتئن ها از جمله دیگر بخش های این سایت است.

۶– Gene expression atlas

بررسی بیان ژن ها در بافت، سل لاین و بیماری های مختلف، یافتن تغییرات بیانی یک ژن در گونه های مختلف، یافتن تغییرات بیانی یک ژن در بیماری ها و سرطانهای مختلف وتغییرات بیانی یک ژن در بافت ها و اندام های مختلف با کمک این پایگاه داده ای صورت میگیرد.

۷-Springer:

یکی از دیگر از مفیدترین منابع مقاله به حساب می آید که حوزه های مختلف علوم مهندسی، پایه، انسانی و پزشکی را شامل می شود.

۸- Expasy:

به عنوان یک سرویس برای جامعه علم زندگی توسط یک تیم چند رشته ای در موسسه بیوانفورماتیک سوئیس (SIB) ارائه شده است. این سرور دسترسی به انواع پایگاه داده ها و ابزارهای تحلیلی اختصاص یافته به پروتئین و پروتئومیک فراهم می کند. سرور ExPASy بر روی پروتئین ها و پروتئومیک ها تمرکز می کند و دسترسی به انواع پایگاه های داده و ابزارهای تجزیه و تحلیل را فراهم می کند.

نحوه انجام پایان نامه زیست شناسی

پایان نامه زیست شناسی در پنج فصل نگارش می شود:

 • مقدمه
 • مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین
 • مواد و روشهای انجام پروژه
 • نتایج کار
 • بحث ونتیجه گیری

۱- مقدمه و مروری بر مطالعات پیشین

این فصل از پایان نامه، حالت توسعه ی یافته ی پروپوزال نگارش شده است. شیوه ی نگارش این فصل به این صورت است که در ابتدا مقدمه ای کلی در ارتباط با موضوع مورد بحث ذکر میگردد. سپس با مرور مقالات جدید و به روز خلاصه ای از روند کارهای صورت گرفته در این موضوع بیان میشود. در ادامه ضرورت انجام پایان نامه و اهداف آن بیان می شود. درانتها باید نوآوری صورت گرفته دراین پایان نامه بصورت برجسته ذکر گردد. در پایان این فصل نیز در قالب بخش بندی پایان نامه، به صورت خلاصه و در ۵ یا ۶ خط به معرفی اجمالی تمامی فصول پایان نامه می پردازیم. نکته ای که باید در این قسمت مورد توجه قرار گیرد، استفاده از مقالات به روز از پایگاه های معتبر باشد. بهتر است که این مقالات بیشتر از ژورنالها انتخاب شود.

۲- مواد و روشهای انجام پروژه

در این بخش خلاصه ای از مواد به کار گرفته شده در آزمایشات و تست های انجام گرفته و هم چنین مکانیسمها و روش کاری هر تست توضیح داده خواهد شد. هم چنین به معرفی سایت ها و پایگاه های داده ای بکار رفته در آنالیزها می پردازیم.

۳- نتایج کار

در این فصل باید نتایج کارها و تست های انجام گرفته که در فصل قبل توضیح داده شده است، بیان گردد.

نتایج هر تست به همراه آنالیز آماری مرتبط با آن و هم چنین نمودارها و یا عکس های حاصل از آنالیز ها نشان داده میشود.

۴- بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات

در قسمت بحث، ابتدا موضوع مورد بحث پایان نامه را مطرح می کنیم. پس از مطالعه چند مقاله به روز و معتبر، نتایج کار هر یک را در یک پاراگراف سه سطری بیان می کنیم. سپس در یک سطر مزیت کار خود را نسبت به این مقاله مطرح می کنیم. در ادامه بهبود مساله را با استفاده از روش پیشنهادی خود توجیه می کنیم. در قسمت پیشنهادات، نیز چندین طرح که موضوع پایان نامه را بهبود می بخشد، مطرح می کنیم.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه زیست شناسی باشد.

در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه زیست شناسی دارید با تکمیل فرم زیر یا با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید. تیم راسا در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

با ما در واتساپ در تماس باشید